ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ

Χρήστος Κατσιέρης

Χρηστος Κατσιερης

MINI Manager

c.katsieris@mini-spanos.gr

+30 210 9424449

Γεώργιος Λόκας

Γιωργος Λοκας

Σύμβουλος Πωλήσεων

g.lokas@mini-spanos.gr

+30 210 9424449

Θύμιος Ανδριόπουλος

ΘΥΜΙΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

Σύμβουλος Πωλήσεων

e.andriopoulos@mini-spanos.gr

+30 210 9424449

Χρήστος Κρόμπας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΡΟΜΠΑΣ

Tεχνικός Σύμβουλος

service@mini-spanos.gr

+30 210 9416666

PHONE: E-Mail: Address:
+30 210 9424449 sales@mini-spanos.gr

Λεωφόρος Συγγρού 299
17122 Αθήνα